Για 100 χρόνια, η IPIA εργάστηκε ακούραστα για να προσφέρει πρότυπα για ασφαλείς πάγους υψηλής ποιότητας.