Η Nice Ice στην επίσημη πρώτη της εταιρείας “The Bar Testament”. Καλή επιτυχία!