Στο πλαίσιο της ανάπτυξή μας, η εταιρία αναζητεί οδηγούς για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και δυνατότητα χρήσης Η/Υ. Στείλτε το βιογραφικό σας!