Στο πλαίσιο της ανάπτυξή μας, η εταιρεία αναζητεί οδηγούς για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα Γ κατηγρίας και δυνατότητα χρήσης Η/Υ. Στείλτε το βιογραφικό σας!