2351079880
Εργοστάσιο
2311821111
Κεντρική Διάθεση Θεσ/νίκης
2351038881
Κεντρική Διάθεση Κατερίνης

Who we are

Our website address is: http://nice-ice.gr.


What personal data we collect and why we collect it

Contact forms

If you submit the contact form, we collect your name, your email and your phone. This ensures that no mistakes would happen at both sides (the sender and the business).


Where we send your data.

Visitor messages may be checked through an automated spam detection service.